DDH – Developmental Dysplasia of Hip

דיספלזיה התפתחותית (Developmental Dysplasia of Hip) של הירך היא מום מולד הגורמת לדיספלזיה, תת-לוקסציה ופריקה אפשרית של הירך.

DDH יכול להשפיע על צד אחד או שני הצדדים של הגוף. תסמונת DDH נפוצה בעיקר אצל בנות מתחת לגיל שנתיים. הסיבה אינה ידועה אך היא עשויה להיות קשורה לכמות מי השפיר שהיו במהלך ההיריון. דיספלזיה התפתחותית של הירך מתרחשת כאשר מפרק הכדור והמפרק אינם מסודרים כהלכה.

מציג 5 מוצרים

צריך עזרה
דילוג לתוכן